เกี่ยวกับเรา

ประกันชีวิต ต้องที่นี่

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต


ทำประกันผู้สูงอายุให้ "พ่อ-แม่"

การทำประกันชีวิต เป็นการลงทุน

เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก

โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน

ผลิตภัณฑ์ สินค้า

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัย แบบ รายเดือน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย จากเริ่ม 1 เดือน จนถึง 70 ปี

มีเงินจ่ายคืน

มีเงินจ่ายคืน

มีเงินจ่ายคืน รับต่อเนื่องไป ตลอดอายุสัญญา

จ่ายเบี้ยสั้น  เพียง 7 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น เพียง 7 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น เพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวนาน

ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี

ระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี

+ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

+ =

แบบประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ | iHealthy

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ใส่ใจการดูแล รักษาโรคมะเร็ง และโรคไต

ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ | iProtect S

รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย

ครบกำหนดสัญญา (ณ อายุ 85 ปี) รับ 100% ของทุนประกันภัย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงและตอบ คำถามสุขภาพ 3 ข้อ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 3 แสนบาท

คุ้มครองเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สาธารณะที่ระบุตามเงื่อนไข* 6 ล้านบาท

ผลประโยชน์ชดเชยรายวันเนื่องจาก อุบัติเหตุสูงสุด วันละ 2,500 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกันสุขภาพเด็ก ผ่อน 0%

#

นิติญา ชมภูวิเศษ (จู) 18 พ.ย. 2561 11383

เกร็ดความรู้ประกันสุขภาพ ที่คุณต้องรู้

ถ้าพูดถึงเรื่องการออมเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ แต่เรามักเจอปัญหาที่ไม่สามา...

#

นิติญา ชมภูวิเศษ (จู) 18 พ.ย. 2561 10344

iFine คุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุ

ประกันไอไฟน์ iFine สบายๆ ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ  แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเ...

#

นิติญา ชมภูวิเศษ (จู) 17 พ.ย. 2561 11369

ติดต่อเรา