คุ้มครองโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะรุนแรง ในกลุ่ม โรคร้ายแรง ทุกชนิด

กรุงไทย "ไอแคร์" 

นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะสุดดท้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง https://youtu.be/7r8YM9VvgDU- คุ้มครอง 100 โรค ครอบคลุมทุกระยะ 
- จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่า 
- เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี) 
- บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง 
- ใส่ใจดูแล มอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก 
- มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท 

5 กลุ่มโรคมีอะไรบ้าง 
1. โรคมะเร็ง 
2. อวัยวะ และระบบสำคัญ 
3. ระบบประสาท 
4. หัวใจ 
5. อื่น ๆ 

การจ่ายผลประโยชน์ 
- ระยะเริ่มต้น : หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้น บริษัทจ่าย 25% ของทุนประกันทันที 
- ระยะปานกลาง : : หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะปานกลาง บริษัทจ่าย 50% ของทุนประกันทันที 
- ระยะลุกลาม (หรือระยะร้ายแรง) : : หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงในระยะลุกลาม (หรือระยะร้ายแรง) บริษัทจ่าย 100% ของทุนประกันทันที 

* การเคลมผลประโยชน์รวมกันได้ไม่เกิน 100% ของทุนประกัน เช่น ถ้ามีการเคลมในระยะปานกลางไปแล้ว 50% ของทุนประกัน เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นระยะลุกลาม จะเคลมได้อีก 50% ของทุนประกัน เพราะมีการเคลมในระยะปานกลางไปแล้ว 

* สามารถเคลมข้ามกลุ่มโรคได้ โดยหากแพทย์มีคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคใด ๆ และในระยะใด หากยังไม่ได้มีการเคลมในกลุ่มโรคนั้น ก็สามารถเคลมได้ 

** เมื่อมีการตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคใดก็ตาม บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันแทนลูกค้าทันที โดยกรมธรรม์ยังมีผลสมบูรณ์ตามผลประโยชนืที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

ตัวอย่าง : 

- ทุนประกัน 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้า อายุ 4 ปี 
เพศชาย : 2,836 บาทต่อปี 
เพศหญิง : 2,274 บาทต่อปี 

- ทุนประกัน 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้า อายุ 30 ปี 
เพศชาย : 3,310 บาทต่อปี 
เพศหญิง : 3,297 บาทต่อปี 

===================================================================== 

17 พ.ย. 2561 780

ประกันสุขภาพเด็ก ผ่อน 0%

18 พ.ย. 2561 757

เกร็ดความรู้ประกันสุขภาพ ที่คุณต้องรู้

18 พ.ย. 2561 780

iFine คุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุ

17 พ.ย. 2561 748


การทำประกันชีวิต เป็นการลงทุน

โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน

เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก

ทำประกันผู้สูงอายุให้ "พ่อ-แม่"

แพ็คเกจ