แพ็คเกจสำเร็จรูป ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

เอกสารประกอบการสมัครและช่องทางการชำระเงิน

  • ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
  • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก พนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
  • ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)"
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)
คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ที่นี่

เอกสารประกอบ

15 พ.ย. 2561 772

ประกันสุขภาพเด็ก ผ่อน 0%

18 พ.ย. 2561 757

เกร็ดความรู้ประกันสุขภาพ ที่คุณต้องรู้

18 พ.ย. 2561 780

คุ้มครองโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะรุนแรง ในกลุ่ม โรคร้ายแรง ทุกชนิด

17 พ.ย. 2561 781

iFine คุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุ

17 พ.ย. 2561 748


ทำประกันผู้สูงอายุให้ "พ่อ-แม่"

เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก

โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน

การทำประกันชีวิต เป็นการลงทุน

แพ็คเกจ